برنامه نود مورخ 1389/09/22 -گزارشی پیرامون ناکامی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در چند هفته گذشته با هدایت علی دایی به مدت 2:16