برنامه نود مورخ 1389/09/22 - گزیده ای از دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز با پرسپولیس تهران در هفته هجدهم به همراه گفتگو با مربیان و بازیکنان، حاشیه و داوری این دیدار. به مدت 6:57