مویانه ها نیز در زندگی اجتماعی خود از بوهای مختلف استفاده می کنند، اگر تعداد سرباز ها کم شود، بوی آنها نیز کم شده و کلونی متوجه می شود که باید تعداد بیشتر از نوزادان را سرباز تربیت کند، از طریق دود کش نیز آنها علاوه بر جریان دادن هوا در لانه خود، توسط بوها از اتفاقات اطراف خود با خبر می شوند. به مدت 2:50