همزمان با بالا گرفتن شور حسینی در کشور، مجموعه تلوزیونی مختارنامه در تلاش است با عمق بخشیدن به این شور مقدس در شعورها از این واقعه عظیم تاریخی اضافه کند، در این گزارش با «محمود اردلان »بازیگر شخصیت زهیر نیز مصاحبه‌ای به عمل آمده؛ به مدت:8:00