همسر زهیر از دیدار شوهرش با امام می‏گوید، وقتی زهیر به دیدار امام حسین سلام‏الله علیه رفت امام از میان دو انگشت مبارک همه چیز را به وی نشان داده و به او بشارت شهادت می دهد... به مدت2:7