میان خیمه‌ای غمگین نشسته زینب نالان/ دو چشمش منتظر در دلش بر صحنه‌ی میدان/دمی بگذشته و صوت حسین بر او نمی‌آید/ به گوش او فقط آید صدای شیهه‌ی اسبان/ ....، نماهنگی بسیار شنیدنی و گیرا با گویش بوشهری با صدای ایمان میرشکاری؛ به مدت:9:51