قسم به خدایی که گستراننده زمین و آسمانهاست/قسم به آیات وحی الهی که جبرئیل فرود آورد/ با افتخار تا روز قیامت ندا سر خواهم داد .... مداحی اباعبدالله الحسین(ع) به زبان عربی با اجرای مداح اهل بیت نزار قطری همراه با زیرنویس فارسی، از شبکه چهار ؛به مدت:5:31