یک ساندویچ خوشمزه و ویژه با سس مخصوص به نام «عروس لبنه» که متعلق به کشور سوریه و لبنان است که در برنامه بهونه اموزش داده می‌شود؛ به مدت:12:14