این شور و نوا، مهر و وفا، کم شدنی نیست/ تا خون خدا هست/در پیش ستم قامت ما خم شدنی نیست/ ....، نماهنگ بسیار شورانگیز و زیبا و شنیدنی با صدای مهیار شادروان در وصف عاشورا؛ به مدت:3:37