روضه خوانی و مرثیه ثرایی سید مهدی میرداماد در شب عاشورای حسینی، در جمع عزادارن در شهر قم، به مدت 14:39