عزاداری و سینه زنی در کنار بارگاه ملکوتی حضرت رقیه سلام الله توسط حاج محمود کریمی. به مدت 04:27