برنامه نود مورخ 1389/09/15 - کریم باقری در بخش اول از صحبتهایش توضیحاتی را پیرامون خداحافظی اش از دنیای فوتبال می دهد و می گوید شرایط برای من طوری رقم خورد که احساسم این بود که باید خداحافظی کنم و ... به مدت 11ک15