برنامه نود مورخ 1389/09/15 - محمد مایلی کهن پس دیدار مقابل سپاهان در کنفرانس مطبوعاتی پیرامون مشکلات موجود در ورزش کشور نکاتی را یادآور شد او همچنین گفت : آقای شریفی می گوید حرف غیر فوتبالی نزنید ، چرا علی دایی نباید صحبت کند ، کسی که نیاز است کمتر حرف بزند دکتر شریفی است و ... به مدت 03:31