برنامه نود مورخ 1389/09/15 - گزیده ای از دیدار دو تیم استقلال تهران با پاس همدان در هفته هفدهم به همراه گفتگو با مربیان و بازیکنان، حاشیه و داوری این دیدار. به مدت 06:39