حجت الاسلام سعید فخرزاده ( واقعه نگار جنگ ) از خاطرات دفاع مقدس میگوید: به نظر من میتوان جبهه را مدینه فاضله نامید، همان شهری که همه خوبان، در آرزوی تحقق آن هستند. و آنقدر صفای روحی وجود داشت که هرکس قرار بود شهید شود، سایر رزمندگان، از قبل متوجه می شدند و نشانه های شهادت را در او میدیدند. به مدت 4:48