علیرضا مرادی ( عضو نیروهای ویژه ) : واحد ما، واحد نیروی مخصوص، یا کلاه سبزها است که حتی خانواده من، گاهی از من می پرسند چرا اسمی از واحد شما در هیچ جایی نیست؟ یا چرا تصاویر کلاه سبزها را در طول جنگ، در تلویزیون نمیبینیم؟ و ... به مدت 3:54