شیعیان از نو شد ماه محرم/با ناله و غم/ زنید و بر سر اندر این ماتم / آه واویلا آمد محرم /..... نماهنگ شنیدنی به مناسبت ماه محرم با صدای ایمان میرشکاری با گویش شیرین بوشهری؛ به مدت:5:36