بهشت هشت در دارد که هرکس نسبت به اعمالش از درب مخصوص خود وارد می شود، ولی افرادی هستند که مجازند از تمام درها وارد شوند، این افراد خصوصیاتی دارند که بهتر است از زبان حجت الاسلام محمد بهشتی بشنوید . به مدت 2:23