روایت است که بیشتر مردم بالاخره پس از حسابرسی به بهشت می روند ولی عده ای هستند که به هیچ وجه وارد بهشت نمی شوند، خصوصیات این افراد را در این کلیپ ببینید و بشنوید . به مدت 2:51