گزیده ای از سخنان آیت الله حائری شیرازی پیرامون جایگاه رحمت و غضب خداوند متعال در زندگی پس از مرگ و ... به مدت 14:04