با استناد به آیات و روایات معلوم است که بهشت و جهنم در حال حاضر موجودند و خلق شده اند، شاید برای شما سئوال باشد که بهشت در کجا واقع شده است... پاسخ دقیق آیت الله حائری را در این باره بشنوید. به مدت 1:53