توضیحاتی زیبا و شنیدنی پیرامون درخت طوبی در بهشت و ... از زبان حضرت آیت الله حائری شیرازی در برنامه این شبها. به مدت 5:27