گزیده ای از سخنان شنیدنی سرکار خانم دکتر علاسوند پیرامون درهای هشتگانه بهشت، اسامی آنها و شعارهای سی و دوگانه که بر سردرهای بهشت نوشته شده است و اشاره ای ظریف تربیتی در این مورد (برگرفته از برنامه این شبها) به مدت 6:33