شب نهم محرم، روضه خوانی حاج محمد رضا طاهری، روضه حضرت ابوالفضل العباس از زبان امام حسین (ع) هنگامی که به بالینش رسید. گفت علت زود زمین خوردن من این است که تیغ به بال تو خوردو بر پر من رفت. به مدت 5:25