شب هشتم محرم، سینه زنی با مداحی حاج محمد رضا طاهری، روضه حضرت علی اکبر، ای موذن خیمه گاه برو ولی چشم به راهم ... به مدت 5:12