" ای نامه که می روی به سوی حسین / از جانب من ببوس روی حسین / به اسم رب الوفا / از مسلم نامه ای به زاده مرتضی / آقا سلام علیک ... " نوحه سینه زنی حضرت مسلم بن عقیل سفیر غریب حسین علیه السلام با صدای حاج محمود کریمی . به مدت 06:55