شب چهارم محرم، سینه زنی با مداحی حاج محمد رضا طاهری، در روضه پسران حضرت زینب: ما کفن پوشان عشقیم/ حامی سلطان عشقیم - دل به غم بستیم، منتظر هستیم، تا جدا گردد سر ما. به مدت 5:00