شب چهارم محرم، روضه خوانی حاج محمد رضا طاهری، فرق بین حضرت زینب و هاجر در این است که حضرت هاجر وقتی اسماعیل را با موی پریشان و گلوی زخمی دید تا سه روز بیهوش بود، اما حضرت زینب در خون غلتیدن پسران خود را دید. به مدت 4:45