در سرش طرح معما می کرد، با دل عمه مدارا می کرد / فکر آن بود که ای کاش می شد رفع آزار زآقا می کرد... مداحی و مصیبت خوانی جانسوز حضرت قاسم بن الحسن (ع) تقدیم به دلسوختگان مصیبت کربلا . به مدت 8:38