از سپیدی گلو پر قنداقه سفید، غیر یک لاله خونین ثمری باقی نیست ... نوحه سینه زنی واحد در سوگ شهادت شش ماهه سرباز حضرت اباعبدالله (ع) به مدت 4:12