" من حسین بن علی هستم و با خود پیمان بستم که هیچ گاه سر فرود نیاورم و ... " نوح سینه زنی امام حسین علیه السلام با صدای حاج نزار القطری و حاج صادق آهنگران ( به همراه زیر نویس) . به مدت 14:01