شب دوم محرم، روضه خوانی حاج محمد رضا طاهری، زینب میرسد بوی جدایی/ زینب میهمان کربلایی - ای طرفدارم/ یار و غمخوارم/ بر حسین خود دعا کن - رو به عباسم ای گل یاسم/ خیمه ما را به پا کن - آمدم سویت یا الهی/ کاروانم شد قتلگاهی. به مدت