حاشیه پرشور و شاد مراسم اهداء جوایز مدال آوران پر افتخار ایرانی در بازی‌های آسیایی گوانگ‌ژو چین ؛ به مدت:3:40