بخش هفتم از فرمایشات گهربار حضرت آیت الله جوادی آملی در تحلیل غدیر خونین کربلا پیرامون تحلیل وضعیت ضلالت بار اعتقادی مردم و حکومت بنی امیه در زمان امام حسین (ع) و راههای ممکن برای نجات مردم از این ضلالت و... به مدت 6:01