بخش یازدهم از سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی در تحلیل غدیر خونین کربلا با موضوع بررسی نیازهای حقیقی فطری انسانها و پاسخ دادن حضرت سالارشهیدان (ع) به این نیازها با قیام عاشورا و پیام های جهانی امام (ع) به مومنان، موحدان و ملحدان جهان در ظهر عاشورا در راستای همین رسالت ... به مدت 10:23