دوازدهمین بخش از فرمایشات حضرت آیت الله جوادی آملی در تحلیل غدیر خونین کربلا پیرامون تشریح پیام جهانی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به آزادگی و پایبندی مردم به تعهدات انسانی و تکیه بر عدالت در اداره جامعه و... به مدت 7:17