کلیپی زیبا از نبرد بین یک خرس و چندین گرگ بر سر غذا ، خرس جثه ی بزرگتر و قدرت بیشتری دارد ولی در عوض گرگها چند قلاده هستند و از پشتیبانی یکدیگر بهره مندند ، به نظرتان کدام یک پیروز می شوند ، گرگ یا خرس خاکستری ؟؟ ..... مدت زمان 01:24