صحنه‏ای برگزیده از سریال مختارنامه و اولین ملاقات مختار با جاریه و خانواده‏اش پس از آزادی از زندان ابن زیاد به مدت 2:35