روز چهارشنبه 17 مهرماه سال 81 سناریوی یکی از جنجالی‌ترین جنایت‌های تاریخ ایران کلید خورد و وقتی 2 پسر دانش‌آموز از سرویس مدرسه در برابر خانه‌شان در خیابان گل‌نبی پیاده شدند خود را در برابر قتل دلخراش مادرشان دیدند ...؛ نگاهی به پرونده پر افت و خیز و جنجالی که بالاخره بعد از 8 سال مختومه شد؛ به مدت:6:13