در نمایش خاطره انگیز «وای مدرسه‌ام دیر شد» در این قسمت آقا محسن زود کارهایش را انجام می‌دهد تا صبح زود از خواب بیدار بشه و به موقع به مدرسه برسه ، بهتره بقیه ماجرا رو خودتون ببینید؛ به مدت: 11:27