کلیپی در رابطه با بیماری خوف انگیز ایدز که نشان میدهد خانواده ها با عمل کردن به خواسته های غیر منطقی فرزندانشان چگونه مرگ می آفرینند... «صحبت های جوانی مبتلا به ایدز از راه خال کوبی». به مدت 5:19