در پهنه جهان ندیده کسی مثل شما/ از دوری شما میگیره دل آیینه‌ها/ وقتی سحر راهی شدی گفتی به من غیر دعا کاری نکن/ نشسته بر کشته من ناله نکن گریه نکن زاری نکن /....؛ نماهنگ بسیار زیبا و آرام در وصف شهیدان والامقام با اجرای سید محمد عبدالحسینی؛