سروان ارتش رئیس کل آگاهی، عدم اعتماد مصدق به پلیس، محاصره خیابان و خانه‌ها توسط پلیس، ملاقات تامارا با رئیس شهربانی، بازداشت تامارا و پری دولتشاهی، حسین خطیبی یکی از اعضای برجسته حرب توده، دوستی حسین خطیبی و دکتر بقایی ....؛ صحبت‌های خسرو معتضد نویسنده تاریخ معاصر ایران؛ به مدت:6:01