روایت مظلومیت حضرت امام حسین (ع) در ظهر عاشورا از زبان ابن عفیف یکی از پیروان راستین ائمه اطهار (ع) (برگرفته از سریال مختارنامه) به مدت 1:02