برنامه نود مورخ 1389/09/01 - گزارشی پیرامون منحل شدن تیم فوتبال بانک ملی تهران که قدمتی 45 ساله دارد و بازیکنانی نظیر مهدی مهدوی کیا از آن تیم به وجود آمد ، مهدی مهدوی کیا پیرامون این انحلال می گوید ... به مدت 05:16