گزیده ای از سخنان حکیمانه آیت الله جوادی آملی در تفسیر حدیث معروف امام علی (ع) که فرمودند : سلونی قبل ان تفقدونی... و استفاده ظریف و دقیق ایشان از آن در اثبات حیات ابدی حقیقت امام علی (ع) . به مدت 1:10