باز بیان حدیثی از رسول اکرم (ص) در فضائل حضرت امیرالمومنین علی (ع) و مژده صاحب لواء الحمد بودن آن حضرت در روز قیامت از زبان آیت الله جوادی آملی به مدت 3:41