حاکمیت طولانی معاویه در شام شاید به او یک چهره موجه داده بود، به نظر شما معاویه با استفاده از چه سیاست‏هایی توانست حکومت شام را حفظ کند و حتی پایه‏های آنرا مستحکم نماید؟ در این قسمت با حضور استاد مرتضی خوانساری و استاد محمد حسین رجبی پاسخ این سوالات را درمی‎‏یابید.به مدت 17:45