سلیمان بن صرد خزاعی از پیشگامان دعوت از حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به کوفه بود ولی پس از فشارهای ابن زیاد از حمایت از امام کناره گیری کرد و قیام ایشان را مکروه دانست (برگرفته از سریال مختارنامه) به مدت 4:12