معرفی سایت صرفاً جهت اطلاع، آتش بازی وسط بازی، معارفه در وقت اداری، لطفاً فعلاً سرگردان باشید، چرا الکی دستگیر می کنید؟، حل مشکل کم خوابی فلسفه اصلی همایش، مصاحبه به زور یک اقدام استثنایی، سخنرانی کوتاه فقط در 46 دقیقه، صراحت برخی ما را کشته، جایزه‌ای برای مقصران ترافیک، رکود جدید گینس....؛ به مدت:7:24